Szezonos animék

KICK&SLIDE
Kageki Shoujo!!
Getter Robo Arc
RE-MAIN
Bokutachi no Remake
Ore, Tsushima
Kanojo mo Kanojo
Vanitas no Carte
Peach Boy Riverside
SCARLET NEXUS
Yoshimaho